Nazwa zadania: wykonanie odwodnienia chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Nasiennej w Mierzynie.

Wykonawca prac: ZUH Zygmunt Staszak, ul. Kaliny 23/1, 71-1148 Szczecin.

Wartość prac: 25 293,38 zł.

Termin wykonania: 30.04.2015r.

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

  • dscn0888
  • dscn0893

 

Prace zlecono w dniu 27.02.2015r.

Po wybudowaniu chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nasiennej pojawiły się problemy ze spływem wód powierzchniowych z terenów przyległych. Po oględzinach terenu i przeanalizowaniu sytuacji postanowiono w dwóch najbardziej newralgicznych miejscach – przy przystanku autobusowym i w okolicy skrzyżowania ulicy Nasiennej z ulicą Komercyjną, wybudować dodatkowe odwodnienie mające na celu zebranie napływającej wody i odprowadzenie jej do kanalizacji deszczowej znajdującej się w drodze. Prace będą mogły być wykonane w momencie poprawy warunków pogodowych i gruntowych (osuszeniu ziemi do stanu w którym będzie można prowadzić prace).

 

Na ul. Nasiennej wykonano pierwszy z dwóch odcinków odwodnienia  dodatkowego chodnika i ścieżki rowerowej:

Zdjęcia w trakcie prac:

 

  • dscn2115
  • dscn2118
  • dscn2314
  • dscn2335

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 

  • dscn2446
  • dscn2448

 

Prace odebrano w dniu 22 kwietnia 2015 r.