W dniu 04 września 2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra, na którym zaprezentowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu o dodatkowy budynek edukacyjny. 

Pani Dorota Bułka reprezentująca ARCHITEKTON Projektowanie Budowlane – Wykonawcę powyższego programu szczegółowo przedstawiła radnym obecnym na posiedzeniu Komisji Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu. Omówiła szczegółowo wszystkie rzuty kondygnacji nowego obiektu, przedstawiała kolejno wszystkie pomieszczenia funkcyjne i sale lekcyjne zlokalizowane w nowym obiekcie i połączenie z istniejącym budynkiem szkoły oraz na bieżąco udzielała odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra po zapoznaniu się z Programem Funkcjonalno-Użytkowym rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu przedstawionym przez Panią Dorotę Bułkę i po wysłuchaniu wyjaśnień zaopiniowała go pozytywnie.

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej