W dniu 04 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Dobra odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji Programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu o dodatkowy budynek edukacyjny. W spotkaniu tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, Dyrektor i Wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz przedstawiciel biura projektowego opracowującego program. 

Podczas spotkania Pani Dorota Bułka reprezentująca ARCHITEKTON Projektowanie Budowlane – Wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu szczegółowo przedstawiła program funkcjonalno-użytkowy. Przeanalizowano wszystkie rzuty kondygnacji nowego budynku edukacyjnego, omawiano szczegółowo wszystkie pomieszczenia funkcyjne i sale lekcyjne zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach obiektu, a także sposób połączenia z istniejącym budynkiem szkoły. Pani Dorota Bułka na bieżąco wyjaśniania i odpowiadała na wszystkie zadane pytania.

Ponadto uczestnicy spotkania wnieśli kilka uwagi do zaprezentowanego programu funkcjonalno-użytkowego, które zostały w całości uwzględnione w ostatecznej wersji powyższego programu.

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej