Na zakończenie obrad VIII sesji Rady Gminy Dobra odbytej w dniu 24 września 2015 r. na wniosek Wójta Gminy Dobra zaprezentowany został wszystkim obecnym radnym Rady Gminy Dobra, Sołtysom Sołectw z terenu Gminy Dobra oraz innym osobom obecnym podczas obrad Rady Gminy Dobra, Program Funkcjonalno-Użytkowy rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu o nową część edukacyjną. 

Program Funkcjonalno-Użytkowego rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu opracowany został przez ARCHIEKTON Projektowanie Budowlane Dorota Bułka, z siedzibą w Szczecinie. Program ten został przedstawiony przez Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, która zaprezentowała wszystkie rzuty kondygnacji nowego budynku, sposób połącznia z istniejącym budynkiem szkoły, a także wymieniła wszystkie pomieszczenia funkcyjne i sale lekcyjne jakie znajdować się będą w nowym obiekcie. Ponadto wyszczególniła naniesione poprawki po wniesionych uwagach przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu oraz przedstawicieli Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu na spotkaniu poświęconym prezentacji powyższego programu odbytego w dniu 04 września br. w Urzędzie Gminy Dobra. 

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej