Miło mi poinformować, iż w dniu 29 grudnia 2015 r. rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Bezrzeczu” o dodatkową część edukacyjną w formule zaprojektuj i wybuduj.

W przetargu złożono ogółem 9 ofert. Przetarg wygrała firma EXPERT Sp. z o.o., z siedzibą w Dolicach za cenę 4 938 450,00 zł brutto. Umowa z Wykonawcą zostanie  podpisana po dniu 03.01.2016 r.

Zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu przez ARCHITEKTON Projektowanie Budowlane Dorota Bułka, z siedzibą w Szczecinie, Wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowy budynek edukacyjny w technologii lekkiego szkieletu stalowego, dobudowanego do istniejącego  budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

Dla przypomnienia dodam, iż  w nowym budynku planuje się zlokalizowanie następujących pomieszczeń: siedem sal lekcyjnych wraz z zapleczami na pomoce dydaktyczne, salę komputerową na 25 stanowisk uczniowskich, świetlicę, stołówkę dla uczniów wraz z zespołem żywieniowym, szatnie dla uczniów, zaplecze sanitarne, pokój nauczycielski z częścią socjalną, kotłownię i pomieszczenia gospodarcze dla pracowników obsługi.

Wykonawca winien zakończyć realizację inwestycji w ciągu 73 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wójt Gminy Dobra