Plac zabawMiło mi poinformować, iż w dniu 16 listopada br. wydany został Wykonawcy Firmie JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz, z siedzibą w Szczecinie, teren przeznaczony pod realizację Etapu I zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie”. Wartość całej inwestycji, która podzielona została na dwa etapy wyniesie łącznie 322 629 zł.

W ramach realizacji etapu I zdemontowane zostaną istniejące elementy na placu zabaw przy punkcie przedszkolnym, rozebrany zostanie nieczynny zbiornik na nieczystości ciekłe, wykonane zostanie nowego ogrodzenia przy placu zabaw, zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, a także wykonana nowa bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami na placu zabaw. Wykonanie prac budowlanych w ramach realizacji tego zadania ma na celu podniesienie ogólnego standardu i poziomu bezpieczeństwa terenu przy obiekcie i zapewnienie dzieciom właściwych warunków do rekreacji i zabawy w ramach zajęć przedszkolnych.

Wykonawca winien zakończyć realizację pierwszego etapu inwestycji w ciągu 170 dni od dnia przekazania placu budowy.

Joanna Hrabska
Kierownik ZEAS w Dobrej