W dniu 10 kwietnia 2019r. odbyło się zebranie wyborcze w Sołectwie Łęgi. Mieszkańcy na Sołtysa wybrali po raz kolejny Pana Jana Skrzypczaka. Zebranie ustaliło, że Rada Sołecka będzie liczyła czterech członków. Do Rady Sołeckiej wybrano: Kamilę Woźniak, Irenę Ziental, Katarzynę Kostecką-Hałajda i Waldemara Oryla.   

Wójt Teresa Dera pogratulowała nowo wybranemu Sołtysowi i Radzie Sołeckiej. 

 

  • DSC_0081
  • DSC_0082
  • DSC_0083
  • DSC_0084
  • DSC_0087
  • DSC_0090