Miło mi poinformować, iż w dniu 29 października 2015 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Bezrzeczu” o dodatkową część edukacyjną w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu przez ARCHITEKTON Projektowanie Budowlane Dorota Bułka, z siedzibą w Szczecinie, Wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowy budynek edukacyjny w technologii lekkiego szkieletu stalowego, dobudowanego do istniejącego  budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu. 

W nowym budynku planuje się zlokalizowanie następujących pomieszczeń: siedem sal lekcyjnych wraz z zapleczami na pomoce dydaktyczne, salę komputerową na 25 stanowisk uczniowskich, świetlicę, stołówkę dla uczniów wraz z zespołem żywieniowym, szatnie dla uczniów, zaplecze sanitarne, pokój nauczycielski z częścią socjalną, kotłownię i pomieszczenia gospodarcze dla pracowników obsługi.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu zapraszam na stronę: www.bip.dobraszczecinska.pl - zakładka: zamówienia publiczne - przetarg nieograniczony do  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej