Miło mi poinformować, iż w dniu 20 kwietnia 2015 r. Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera podpisała zlecenie na wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją projektową dla rozbudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu, przy ul. Górnej 3 o część edukacyjną w zabudowie szkieletowej.

Termin opracowania  ww. programu – 31.07.2015 r.

Joanna Hrabska
Kierownik ZEAS w Dobrej