W dniu 07 stycznia 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Bezrzeczu”. Dla przypomnienia dodam, iż Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma EXPERT Sp. z o.o., z siedzibą w Dolicach.

Pragnę również przypomnieć, iż zgodnie z opracowanym Programem Funkcjonalno-Użytkowym rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu przez ARCHITEKTON Projektowanie Budowlane Dorota Bułka, z siedzibą w Szczecinie, Wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowy budynek edukacyjny w technologii lekkiego szkieletu stalowego, dobudowanego do istniejącego  budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bezrzeczu.

W nowym budynku planuje się zlokalizowanie następujących pomieszczeń: siedem sal lekcyjnych wraz z zapleczami na pomoce dydaktyczne, salę komputerową na 25 stanowisk uczniowskich, świetlicę, stołówkę dla uczniów wraz z zespołem żywieniowym, szatnie dla uczniów, zaplecze sanitarne, pokój nauczycielski z częścią socjalną, kotłownię i pomieszczenia gospodarcze dla pracowników obsługi.

Wykonawca winien zakończyć realizację inwestycji w ciągu 73 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera