Nazwa zadania: Zakup urządzeń na kompleksy sportowe Rzędziny, Łęgi, Grzepnica, Buk, Stolec, Dołuje, Kościno

 

Zakup i montaż urządzeń siłowych na terenie placu zabaw w m. Łęgi. 

Wartość brutto: 7.872,00 zł 

  • 3508
  • egi