Miło mi poinformować, iż dniu 22.01.2016 r. Pracownia architektoniczna DBA, z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim – Wykonawca dokumentacji projektowej rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej złożyła w Starostwie Powiatowym w Policach wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Jeżeli nie wystąpią żadne nieprzewidziane trudności, to już niebawem po wydaniu i uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę rozpoczniemy procedurę wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną  i dwa budynki  edukacyjne.

 

 

Joanna Hrabska 

Kierownik ZEAS w Dobrej 

 

Wcześniejsze informacje na temat rozbudowy szkoły w Dobrej można znaleźć tutaj