Miło mi poinformować, iż w dniu 26 kwietnia 2016 r. otrzymaliśmy wydaną przez Starostę Polickiego decyzję Nr 344/2016  z dnia 19.04.2016 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji polegającej na rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej o skrzydło sportowe (sala gimnastyczna z zapleczem), skrzydło edukacyjne i skrzydło punktu przedszkolnego.

W chwili obecnej czekamy na uprawomocnienie się decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę.

Decyzja nr 344/2016 >> pobierz

  Wójt Gminy Dobra