Informuję, iż w dniu 20 lipca 2016 r. podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych pn.: „Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej”. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD Przemysłówka, z siedzibą w Bydgoszczy.

Niebawem przekazany zostanie Wykonawcy teren budowy do wykonawstwa.

Dla przypomnienia dodam, iż w ramach robót budowlanych wykonany zostanie remont istniejącego budynku szkoły oraz budowa nowego obiektu edukacyjnego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, budowa sali gimnastycznej i obiektu punktu przedszkolnego wraz z ich wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu.

Wykonawca winien zakończyć realizację inwestycji do 30 kwietnia 2018 r.

 

Joanna Hrabska

Kierownik ZEAS w Dobrej