Informuję, że 1 sierpnia 2016 r. wydany został Wykonawcy Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy plac budowy do wykonawstwa inwestycji pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Dobrej”.

Przekazanie placu budowy poprzedzone było spotkaniem roboczym, w którym uczestniczyli: Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, Rozalia Adamska Sekretarz Gminy Dobra, Beata Szałkiewicz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. K.I. Gałczyńskiego w Dobrej, Julian Bujak Inżynier Kontraktu, Joanna Hrabska Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej, Artur Gontarz Kierownik Zespołu Kontraktu – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” – Przemysłówka Sp. z o.o. oraz Rafał Kryj Kierownik budowy.

Dla przypomnienia dodam, iż w ramach robót budowlanych wykonany zostanie remont istniejącego budynku szkoły oraz budowa nowego obiektu edukacyjnego połączonego łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, budowa sali gimnastycznej i obiektu punktu przedszkolnego wraz z ich wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. 

Ponadto w nowych obiektach umiejscowione będą: sala gimnastyczna wraz z widownią i magazynkami na sprzęt sportowy, pomieszczenie dla nauczyciela wychowania fizycznego, szatnie dla uczniów, dodatkowe sale lekcyjne, toalety wraz z prysznicami i toaletami dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, pracownia językowa, pracownia komputerowa, pomieszczenia przeznaczone na świetlice szkolne, pomieszczenia przeznaczone dla punktu przedszkolnego wraz z osobnym zapleczem sanitarnym i szatniami dla dzieci, stołówka dla uczniów wraz z zapleczem kuchennym, pokój nauczycielski, sekretariat i pokój dyrektora, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Wartość inwestycji wyniesie 11 733 967,53 zł brutto. Planuje się, iż Wykonawca winien zakończyć realizację rozbudowy szkoły do dnia 30 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Dobra

 

Protokół przekazania placu budowy do wykonawstwa >> pobierz (pdf)

 

 • DSC_0001
 • DSC_0004
 • DSC_0011
 • DSC_0013
 • DSC_0014
 • DSC_0016
 • DSC_0017
 • DSC_0018
 • DSC_0019
 • DSC_0020
 • DSC_0021
 • DSC_0022
 • DSC_0025
 • DSC_0036
 • DSC_0045