W sierpniu br. rozpoczęły się prace przy rozbudowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 7. Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy. W chwili obecnej Wykonawca przystąpił do wygrodzenia i zabezpieczenia placu budowy oraz budowy wjazdu na teren budowy od strony Kompleksu Boisk Sportowych „Orlik 2012” w Dobrej, przy ul. Poziomkowej 7.

Jednocześnie informuję, iż po zawarciu umowy o roboty budowlane Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o wydanie pozwolenia na rozpoczęcie prac archeologicznych, po jego uzyskaniu rozpocznie realizację robót budowlanych polegających w pierwszej kolejności na zdjęciu zewnętrznej warstwy humusu.

Wójt Gminy Dobra

  • IMG_2774
  • IMG_2777
  • IMG_2778