Nazwa zadania: Przebudowa rurociągu tłocznego w ul.  Żubrzej w m. Dołuje

Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany Przemysław Bamber

Termin wykonania prac: 25.07.2016 r. 

Wartość robót budowlanych: 44 000 zł

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

  • 20160518_130041
  • 20160518_130105
  • 20160518_130148
  • 20160518_130420

 

Inwestycja została zakończona.

Odbiór prac odbył się w dniu 12.07.2016 r.