W dniu 26 sierpnia 2016 r. odbył się odbiór II etapu inwestycji pn. „Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy punkcie przedszkolnym w Mierzynie”. Wykonawcą robót budowlanych była Firma JUL-DOM Przemysław Mazurkiewicz, z siedzibą w Szczecinie, która od dnia 12 kwietnia 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. realizowała II etap inwestycji.

W ramach tego etapu wykonano rozbiórkę istniejącego boiska asfaltowego, demontaż elementów zagospodarowania boiska, rozbiórkę fragmentu chodnika, demontaż części istniejącego ogrodzenia, montaż nowych zestawów zabawowych, przebudowę wjazdu na teren punktu przedszkolnego, wykonanie nowego ogrodzenia wraz z nową bramą wjazdową oraz furtkami wejściowymi. 

Wykonanie robót w ramach tego zadania miało na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz ogólnego standardu terenu przy punkcie przedszkolnym i zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym właściwych warunków do rekreacji i zabawy w ramach prowadzonych zajęć. Wartość drugiego etapu inwestycji wyniosła 191 265,00 zł

 

Wójt Gminy Dobra

 

  • IMG_2809
  • IMG_2811
  • IMG_2812
  • IMG_2814
  • IMG_2817
  • IMG_2819