Nazwa zadania: Wykonanie oświetlenia ul. Łąkowej w Wołczkowie.
Budowa oświetlenia jest kolejnym etapem wykonania infrastruktury technicznej mieszczącej się w pasie drogowym (pod ziemią) ul. Łąkowej.

Wykonawca prac: Zakład Robót Elektro - Energetycznych inż. Przemysław Jurczak, ul. Krzywoustego 20, 72-100 Goleniów.

Wartość prac: 49 155,23 zł

Termin wykonania prac: 15.12.2016 r.

Plac budowy przekazano: 28.10.2016 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • DSCN8160
 • DSCN8161
 • DSCN8168

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 • DSCN8228
 • DSCN8229
 • DSCN8232
 • DSCN8466
 • DSCN8468

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

 • DSCN8617
 • DSCN8620
 • DSCN8623

 

Odbiór: 19.12.2016 r.