Nazwa zadania: „Ułożenie płyt Jomb na drogach gminnych”

W ramach zadania ułożono ślad jezdny z używanych płyt JOMB na ulicy Na Świdwie w m. Łęgi na odcinku 230mb oraz na ulicy Dereszowej w m. Dobra na odcinku 40 mb.

Wykonawca prac: KML Sp z o.o., ul. Klonowica 5, Szczecin

Wartość prac: 59 778,00 zł

Termin wykonania prac: 27.12.2017r.

 

Zdjęcia w trakcie prac:

  • w-trakcie-1
  • w-trakcie-2
  • w-trakcie-3

 

Zdjęcia po zakończeniu prac:

  • po-1
  • po-2
  • po-3
  • po-4