Nazwa zadania: Wykonanie chodnika przy ul. Żubrzej i Daniela w Dołujach.

Zakres prac będzie obejmował budowę chodnika w rejonie skrzyżowania ul. Żubrzej i Daniela, budowę kanalizacji deszczowej do odwodnienia drogi oraz przebudowę odcinków dróg (rejon skrzyżowania) ulic Żubrzej i Daniela.

Wykonawca prac: PUIB ELjOT Jacek Luterek, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 9/1, 71-332 Szczecin.

Wartość prac: 1 521 632,79 zł.

Termin zakończenia prac: 15.09.2017 r.

Plac budowy przekazano: 20.06.2016 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • DSCN6556
 • DSCN6567
 • DSCN6571
 • DSCN6585
 • DSCN6586
 • DSCN6593

 

Zdjęcia w trakcie prac:

 • DSCN7904
 • DSCN7908
 • DSCN7909
 • DSCN7945
 • DSCN8147
 • DSCN8150
 • DSCN9084
 • DSCN9087
 • DSCN9091
 • DSCN9216

Ze względu na konieczność wymiany rur wodociągowych cementowo - azbestowych ul. Żubrzej i Daniela prace zostały wstrzymane do czasu wykonania uzgodnienia, uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i wymiany rur. Termin zakończenia prac został przedłużony do końca 2017r.

 • DSCN0948
 • DSCN0949
 • DSCN1129

 

Ze względu na brak możliwości z przyczyn technologicznych prowadzenia prac przy wymianie rur sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej prace na okres zimowy zostały wstrzymane. Termin zakończenia prac został ustalony na dzień 30.06.2018r.

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2016-2018. 
Dalsze informacje dostępne w zakładce "Inwestycje 2018" (bezpośredni link do artykułu)