Nazwa zadania: "Poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Topolowej – odcinek asfaltowy”

Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych oraz chodnika po zachodniej stronie ulicy Topolowej pomiędzy ulicą Nasienną a posesją ulicy Topolowej 1C

Wykonawca: KOŁBUD Piotr Kołacki, 72-004 Tanowo, ul.Kościuszki 41

Wartość inwestycji: 152 500 zł

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

  • Przed-1
  • Przed-2
  • Przed-3
  • Przed-4

 

Zdjęcia w trakcie prac:

  • w-trakcie-1
  • w-trakcie-2
  • w-trakcie-3
  • w-trakcie-4

 

Podczas budowy wyniesionych przejść dla pieszych w ciągu ulicy Topolowej w m. Mierzyn jednostronnie została zamknięta droga. Zamknięcie drogi jest spowodowane technologią prowadzonych prac budowlanych oraz warunków atmosferycznych. Wykonawca zamknął jednostronnie drogę w celu dokładnego związania podbudowy nawierzchni. Z uwagi na szybkie wznowienie ruchu po zachodniej części drogi powstały drobne zapadnięcia i zostaną poprawione po otworzeniu ruchu po wschodniej części drogi.

Przepraszamy za utrudnienia.