Nazwa zadania: Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych

Wykonawca: OTLKA Andrzej Pustelnik 77-134 Trzebiatkowa 43

Wartość prac: 260 376,66 zł.

Termin zakończenia prac: 20.08.2017 r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem inwestycji:

ul. Jasna

 • jasna1
 • jasna2

ul. Słoneczna Dolina

 • slonecznadolina1
 • slonecznadolina2

ul. Leszka

 • leszka1
 • leszka2

ul. Teresy

 • teresy1
 • teresy2

ul. Wykopaliskowa

 • wykopaliskowa1
 • wykopaliskowa2
 • wykopaliskowa3