Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Łęgi na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2017 r. w Świetlicy Środowiskowej w Łęgach. Rozpoczęcie zebrania nastąpi niezwłocznie po uroczystym otwarciu Świetlicy Środowiskowej, które jest zaplanowane na godz. 18.00.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Inwestycje w miejscowości Łęgi.
  3. Uzgodnienie terminu festynu.
  4. Wolne wnioski. 

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r.).

 

SOŁTYS

SOŁECTWA ŁĘGI