W ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie" zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji.

Termin wykonania: 14 grudnia 2018 r. 

Wykonawca: Inbud s.c.

Kwota: 120 000 zł

 

Zmiana terminu wykonania na 30.09.2019 r.

Zmiana terminu spowodowana jest koniecznością przekierowania wód deszczowych przez tereny prywatne. Wiąże się to z uzyskaniem zgód właścicieli oraz zatwierdzeniem zmian w dokumentacji. Całość spowoduje wydłużenie się procedury projektowej.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2019.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.