W ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej dz. 68/5 ul. Nasienna Mierzyn" zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji.

Termin realizacji: 16.07.2018 r.

Wykonawca: Inbud s.c.

Kwota Wykonania: 10 000 zł