W ramach zadania pn. "Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej" zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej

Termin wykonania: 20 grudnia 2018 r.

Wykonawca: Inbud s.c.

Kwota: 99 630 zł