W ramach zadania pn. "Odprowadzenie wód deszczowych z terenu zabudowy mieszkaniowej w rejonie Kościna" zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej obejmujące zlewnie "starego" Kościna

Termin wykonania: 20 grudnia 2018 r.

Wykonawca: Inbud s.c.

Kwota: 119 500 zł