Nazwa zadania: Dołuje budowa nowej stacji uzdatniania wody

"Wykonany został projekt budowlano - wykonawczy, w chwili obecnej dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym w Policach celem uzyskania pozwolenia na budowę"