Zlecono opracowanie projektu technicznego dla budowy świetlicy na „Mierzyniance” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania ( pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót), zlokalizowanej w miejscowości Mierzyn, obręb Mierzyn 2, na działce nr 67/3 w gminie Dobra, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa świetlicy na „Mierzyniance” – adaptacja projektu budowlanego”.

Wykonawca: IDS Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Kwota: 30 381,00 zł

Termin wykonania umowy: 14 grudnia 2018 r.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2019.

Bezpośredni link do inwestycji TUTAJ