Wyłoniono wykonawcę opracowania pn. "Koncepcja technologiczna przebudowy i rozbudowy węzła osadowego na terenie oczyszczalni ścieków Redlica gm. Dobra" w Ramach zadania pn. "Oczyszczalnia ścieków Redlica - modernizacja gospodarki osadowej"

Wykonawca: EKO-OLTO Tomasz Olechno

Koszt: 34 440 zł

Termin wykonania: 15 grudnia 2018r.