Wykonano opracowanie zawierające Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz oszacowanie kosztów modernizacji biobloku nr 1 na oczyszczalni ścieków w Redlicy, na podstawie których można wyłonić wykonawcę prac modernizacyjnych oczyszczalni.

Wykonawca: Inte-Gracje Irena i Jacek Flisiak Sp. j.

Kwota: 12 915 zł

 

Informacja z dnia 26.09.2018 r.

W ramach zadania pn. "Oczyszczalnia ścieków w Redlicy-modernizacja biobloku nr 1" zlecono usunięcie i utylizację osadu oraz mycie biobloku nr 1. Wykonanie tych prac pozwoli na weryfikację stanu powierzchni wewnętrznych zbiornika Biobloku i wewnętrznych konstrukcji żelbetowych oraz stanu technicznego znajdujących się w nim urządzeń i instalacji, co pozwoli określić zakres prac modernizacyjnych do wykonania na kolejnym etapie realizacji zadania.

Wykonawca: Arkadiusz Sztadilów prowadzący działalność gospodarczą w Przecławiu 79/8

Koszt: 98 400 zł

Termin zakończenia: 30.11.2018 r.

 • 20180914_-
 • IMG_20180906_083808
 • IMG_20180910_152955
 • IMG_20180911_104441
 • IMG_20180911_104718
 • IMG_20180911_105131
 • IMG_20180913_123916
 • IMG_20180925_125930
 • IMG_20180925_130911

 

Informacja z dnia 31.10.2018 r.

W związku z pracami dodatkowymi polegającymi na demontażu rusztów i dyfuzorów w komorach nitryfikacji, denitryfikacji i stabilizacji tlenowej został przedłużony czas zakończenia prac do 14.12.2018 r. oraz wzrosły koszty wykonania o 41 451 zł

Ruszty i dyfuzory po demontażu:

 • 20181025_101722
 • 20181025_101940
 • 20181025_102208

Czyszczenie biobloku na oczyszczalni ścieków:

 • 20181025_101950
 • 20181025_102000
 • 20181025_102031
 • 20181025_102259

 

Prace zostały zakończone w terminie

 • 20181025_102006
 • 20181212_104629
 • 20181212_104940
 • 20181212_104948
 • 20181212_105200
 • IMG_20181212_1316341
 • IMG_20181212_1317051