W ramach zadania pn. "Oczyszczalnia ścieków w Redlicy-modernizacja budynku krat" zlecono mycie, piaskowanie i malowanie budynku krat od zewnętrznej i wewnętrznej strony oraz wykonanie nowej wentylacji.

Wykonawca: "CZYŚCIOCH" Konserwacja i Czyszczenie Zbiorników po Produktach Płynnych Jerzy Ładniak ul. Tama Pomorzańska 13d Szczecin

Termin realizacji: 14.12.2018 r.

Koszt: 50 000 zł

Budynek krat jest miejscem na oczyszczalni, w którym ścieki podlegają podczyszczeniu mechanicznemu, zanim trafiają do pompowni ścieków. Skratki są płukane, prasowane i odwodnione transportowane do pojemnika asenizacyjnego.

Budynek posiada wentylacje mechaniczną i grawitacyjną przez które usuwane są opary przesyłane do biofiltra, w którym następuje ich dezodoryzacja przed emisją do atmosfery.

Przystąpiono do prac modernizacyjnych: 

  • 20181025_101041
  • 20181025_101057
  • 20181025_101149
  • 20181025_101208
  • IMG_0049
  • IMG_0054

 

Dalsze informacje dotyczące inwestycji można zleźć w zakładce "Inwestycje 2018". Bezpośredni link do artykułu: tutaj.