Zostały rozpoczęte prace na zadaniu: " Modernizacja piaskowników poziomych na Oczyszczalni Ścieków w Redlicy".

Umowa została zawarta z firmą "ENKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach ul. Dojazdowa 54 za cenę 52.398 zł.

 

 • IMG_0284
 • IMG_0285
 • IMG_0286

Została przeprowadzona modernizacja piaskowników poziomych na Oczyszczalni ścieków w Redlicy. Z uwagi na duże zniszczenie elementów konieczne były roboty dodatkowe. Ostateczny koszt modernizacji wyniósł 71.290,80zł

 • Zamontowany-nowy-przenosnik-PKE2
 • montaz-krocca-przy-PKE2
 • nowa-okladzina-teflonowa-PKE1
 • nowe-koryta-przy-PKE2
 • nowy-krociec-przy-PKE-1
 • nowy-przenisnik-przy-PKE2
 • nowy-przenosnik-PKE2
 • nowy-przenosnik-slimakowy-PKE1
 • ukadanie-nowych-okadzin-teflonowych-PKE2
 • uszkodzone-koryto-PKE1