W dniu 30 października 2018 r. odbyło się uroczyste podpisanie umowy o roboty budowlane na realizację przez Gminę Dobra oczekiwanej inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Mierzynie”.

Na terenie działki nr 269/159 obręb Mierzyn 3 powstanie budynek przedszkola dla 225 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Powierzchnia użytkowa przedszkola wynosić będzie 2 193,9 m2. W przedszkolu umiejscowione będzie: 9 sal dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, wyposażone w aneksy na pomoce dydaktyczne, magazynki na sprzęt do leżakowania oraz toalety dla uczniów, dwie szatnie dla dzieci, poczekalnia dla rodziców, sala do zajęć ruchowych, część socjalna i sanitarna, zaplecze kuchenne, pomieszczenia funkcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski z zapleczem socjalnym, portiernia, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Projekt budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem został opracowany w 2010 r. wraz z projektem szkoły podstawowej w Mierznie. W latach 2017-2018 została przeprowadzona jego aktualizacja.

W wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dobra na lata 2016-2025 uchwalonej przez Radę Gminy Dobra w dniu 30 grudnia 2015 r. przewidziano realizację budowy przedszkola na lata 2018-2019.

W dniu 29 grudnia 2016 r. została zmieniona Wieloletnia Prognoza Finansowa, w której zaplanowano realizację inwestycji na lata 2017-2019, zabezpieczając tym samym kwotę 150 000,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej, co pozwoliło na rozpoczęcie prac związanych z aktualizacją projektu.

Zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim kwota na realizację inwestycji została ustalona na 17 540 994,22 zł netto co daje kwotę 21 575 422,89 zł brutto.

W dniu 26 lipca 2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na budowę przedszkola w Mierzynie z terminem realizacji do 31 maja 2020 r.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9 października 2018 r. wpłynęły dwie oferty.

Przetarg rozstrzygnięty został w dniu 24 października 2018 r., w wyniku którego przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ebud-Przemysłówka” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę 21 463 500,00 zł brutto.

Uroczystego podpisania umowy o roboty budowlane dokonali: Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera, Członek Zarządu Pan Andrzej Buler, Członek Zarządu Pan Włodzimierz Karolczak oraz Skarbnik Gminy Dobra Pani Jolanta Jankowska.

Kierownik ZEAS

Joanna Hrabska

 

  • DSC_0214
  • DSC_0227
  • DSC_0234
  • DSC_0243
  • DSC_0249
  • DSC_0251
  • DSC_0257
  • DSC_0260
  • DSC_0264