W dniu 20.12.2019r. został przekazany plac budowy na przebudowę odcinka ul. Spółdzielców. Długość odcinka przebudowanego wynosi 245 m od ul. Weleckiej. Modernizacja inwestycji będzie się odbywała na podstawie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID). Podczas modernizacji zostanie przebudowane skrzyżowanie z drogą krajową nr DK nr 10, poszerzony pas jezdny drogi do 6 m, wykonane odwodnienie drogi, wybudowane z dwóch stron chodniki o szerokości 2 m, nowe oświetlenie drogi oraz zostanie przebudowana kolidująca infrastruktura techniczna znajdująca się w pasie drogi takie jak sieci elektroenergetyczne, wodociągowa i teletechniczna.

Ze względu na duże nagromadzenie sieci w pasie drogowym oraz wzmożony ruch samochodowy i pieszych realizacja tego zadania będzie bardzo trudna. Wykonywanie prac będzie się wiązało z utrudnieniami w ruchu pieszych i pojazdów, za które z góry przepraszamy.

Wykonawca prac: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Termin zakończenia inwestycji: 30.09.2020r.

Wartość inwestycji: 2 677 852,66 zł Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji w ramach Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych: 1.188.649,73 zł. Ponadto ze względu na przejęcie terenu na poszerzenie pasa drogowego, decyzja ZRID, Gmina zobowiązana jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości 153 300,00 zł.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

  • DSCN9864_edited
  • DSCN9876_edited
  • DSCN9886_edited
  • DSCN9898_edited
  • DSCN9904_edited

 

Inwestycja zaplanowana na lata 2019-2020

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2020.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.