Zadanie: „ BUK, rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem – etap II”

Wykonawca: Instalcompact Sp. z o. o. z siedzibą 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Wierzbowa 23

Termin wykonania: 30.05.2019 r

Wartość zamówienia: 2.952.000,00 zł

Przekazano plac budowy w dniu 7 lutego 2018r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • 20180329_102559
 • 20180329_102613
 • 20180329_102625
 • 20180329_102630

 

W dniu 30.07.2018r. odbyła się narada budowy na której Wykonawca zgłosił problem związany z zerwaniem umowy na podwykonawstwo. Podczas spotkania Główny Wykonawca przedstawił umowę na podwykonawstwo z nową firmą celem akceptacji przez Zamawiającego. W chwili obecnej prowadzony jest odwiert studni głębinowej S2A. Zgodnie z harmonogramem roboty ogólnobudowlane i wodno-kanalizacyjne rozpoczną się w miesiącu wrześniu.

 

Informacja z dnia 14.08.2018 r.

W chwili obecnej trwają prace przy odwiercie studni głębinowej.

 • P1050070
 • P1050071
 • P1050072

 

Informacja z dnia 6.11.2018 r.

W chwili obecnej Wykonawca jest w trakcie budowy budynku hydroforni.

 • IMG_20181031_084507
 • IMG_20181031_085144
 • IMG_20181031_085538

 

Informacja z dnia 6.12.2018 r.

Wykonawca jest w trakcie wykonywania konstrukcji dachowej oraz wykonuje ocieplenie budynku. w dalszym ciągu na bieżąco wykonywane są rurociągi międzyobiektowe.

 • IMG_20181121_143903
 • IMG_20181129_090926
 • IMG_20181129_091223

 

Informacja z dnia 28.12.2018 r.

Wykonawca ukończył budowę dachu i jest w trakcie ocieplania budynku. Zaczęły się prace przy układaniu płytek wewnątrz budynku.

 • IMG_20181220_090945
 • IMG_20181220_090949
 • IMG_20181220_091125

 

Stan na dzień 26.02.2019 r.

 • DSCN7149
 • DSCN7151
 • DSCN7153
 • DSCN7154

 

Stan na dzień 11.04.2019 r.

W chwili obecnej trwają prace porządkowe i przygotowanie do rozruchu technologicznego nowych elementów stacji uzdatniania wody.

 • IMG_20190409_142139
 • IMG_20190409_142213
 • IMG_20190409_142402

 

Informacja z dnia 10.05.2019 r.

Aneksem nr 1 z dnia 10.05.2019 do umowy na roboty budowlane, wykonawcy robót został przedłużony termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.07.2019r. 

 

Stan na dzień 10 lipca 2019 r.

W dniu 10 lipca 2019 roku odbył się odbiór końcowy inwestycji.

 • IMG_20190724_141203
 • IMG_20190724_141237
 • IMG_20190724_141325
 • IMG_20190724_141340
 • IMG_20190724_141346
 • IMG_20190724_141435
 • IMG_20190724_141703
 • IMG_20190724_141714
 • IMG_20190724_141740
 • IMG_20190724_141801
 • IMG_20190724_141816
 • IMG_20190724_141915

 

Informacja z dnia 22.08.2019 r.

W miejscowości Buk w Gminie Dobra w dniu 10 lipca b.r. zakończono realizację projektu pn.: „Buk, rozbudowa hydroforni i urządzeń zgodnie z projektem”. Rozbudowa hydroforni w Buku była jedną z głównych inwestycji gminy w infrastrukturę wodociągową. W miejscu starej, wyeksploatowanej hydroforni powstała nowa, która została już przekazana do użytkowania i która posłuży mieszkańcom Gminy Dobra przez długie lata.

Inwestycja to przede wszystkim nowa technologia uzdatniania wody oraz nowe ujęcie wód podziemnych. Procesy technologiczne przebiegają w tej hydroforni według następującego schematu:

 1. I stopień pompowania: pompy głębinowe (dwie istniejące i jedna nowo powstała), hydrofornia, napowietrzanie wody w aeratorze ciśnieniowym aerator o pojemności 2,15 m3 zasilany powietrzem z dwóch nowych sprężarek, filtracja ciśnieniowa odbywająca się w czterech nowych zbiornikach po 4 m3 każdy, w dwóch z nich odbywa się proces odżelaziania wody, a w dwóch następnych proces odmanganiania, zbiornik retencyjny.
 2. II stopień pompowania: zestaw hydroforowy, sieć wodociągowa.

W wyposażenie hydroforni wchodzą jeszcze dwie nowe dmuchawy o mocy 5,5 kW biorące udział w procesie płukania filtrów, chlorator dozujący roztwór podchlorynu do sieci wodociągowej. Hydrofornia została również wyposażona w stacjonarny osuszacz powietrza, który niweluje wilgoć na obiekcie. Rurociągi technologiczne w budynku stacji wykonano ze stali nierdzewnej.

Aby hydrofornia działała podczas awarii sieci elektrycznej w nowo powstałym budynku zaprojektowano i wyposażono pomieszczenie w agregat prądotwórczy o mocy 60 kVA. W automatycznej pracy hydroforni realizowanej przez nowy zestaw szaf sterujących przeprowadzane są następujące procesy technologiczne:

 • pompowanie wody ze studni głębinowej do budynku hydroforni,
 • tłoczenie powietrza do aeracji, filtracja – odżelazienie i odmanganianie,
 • płukanie filtrów powietrzem,
 • płukanie filtrów wodą,
 • pompowanie wody uzdatnionej ze zbiornika retencyjnego do sieci wodociągowej.

Poza nową technologią, wykonano również następujące prace:

 • rozbiórka istniejącego budynku technologicznego hydroforni;
 • rozbiórka budynku dawnej agregatorni;
 • budowę nowej oraz remont dwóch istniejących studni głębinowych polegający na wymianie pionu wznośnego, montażu nowych pomp głębinowych, nowych lekkich osłon zamontowanych na nasypach wzmocnionych płytami chodnikowymi;
 • likwidację jednej, istniejącej studni głębinowej, wskazanej do wyłączenia z ruchu z uwagi na jej niedrożność;
 • montaż podziemnego zbiornika magazynowego wód popłucznych;
 • wymianę istniejących rurociągów technologicznych oraz budowę nowych odcinków instalacji zewnętrznych;
 • podłączenie do nowego układu technologicznego uzdatniania wody dwóch istniejących nowych naziemnych zbiorników magazynowych wody;
 • ułożenie instalacji kabli zasilenia elektroenergetycznego, oświetlenia zewnętrznego oraz kabli sygnalizacyjno – sterowniczych;
 • demontaż dwóch istniejących podziemnych stalowych zbiorników magazynowych wody oraz demontaż układu podziemnych prefabrykowanych odstojników wód popłucznych na bazie studni kanalizacyjnych;
 • wymianę ogrodzenia terenu oraz przebudowę zjazdu z drogi powiatowej wraz z budową nowego układu komunikacyjnego na terenie ujęcia i hydroforni;
 • teren hydroforni został oświetlony nowymi lampami ledowymi;
 • cały teren hydroforni został również wyrównany i obsiany trawą.

Przedmiot odbioru końcowego został wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami.

Aktualnie hydrofornia znajduje się w stałej eksploatacji przygotowując wodę dla mieszkańców gminy Dobra, która spełnia wszelkie normy jakościowe.