Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa i wymiana sieci wodociągowej w m. Stolec”.

Wykonawca: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów

Koszt wykonania: 210 490 zł

Termin realizacji: 30.11.2018 r.

Celem inwestycji jest przebudowa i wymiana wodociągu będącego obecnie w złym stanie technicznym. Nowo budowana sieć wodociągowa o śr. 110mm będzie przebiegać od działki drogowej nr 7 (przed budynkiem nr 9) przez działki nr 6 i 66 (wzdłuż budynków nr 7-8) do działki drogowej nr 72. Sieć w dz. nr 66 zostanie zakończona węzłem hydrantowym na wysokości budynku nr 5. Wodociąg ułożony będzie na głębokości 1,4-1,6 m. Całkowita długość budowanej sieci wyniesie około 470m. Przejście sieci pod jezdnią drogi powiatowej wykonane zostanie metodą bezwykopową.

 

Prace w trakcie wymiany wodociągu

 • 20181121_082004
 • 20181121_082700
 • 20181206_084014
 • 20181206_084104
 • 20181206_084118
 • 20181206_084213
 • 20181206_084244
 • 20181206_090332

 

Termin wykonania został przesunięty na 31.01.2019 r.

 

Zakończono modernizację odcinka wodociągu w Stolcu wraz z wykonaniem nowych hydrantów. Prace wykonano w terminie.

 • 20190219_092629
 • 20190219_092653
 • 20190219_092753
 • 20190219_092832
 • 20190219_093146