Gmina Dobra w oparciu o umowę partycypacyjną przystąpiła do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej PE fi 160 o długości 120,81 mb z hydrantem ppoż. w ulicy Ułańskiej w m. Dobra.

W dniu 26.06.2019 r. rozpoczęto procedurę odbiorową zamówienia.

Wartość zadania: 36.900,00.

Wykonawcą robót była Firma Usługowa Aleksandra Latawiec Trzebieszewo 43, 72-400 Kamień Pomorski.

W załączeniu zdjęcia z placu budowy.

  • 20190514_111229
  • 20190614_115920
  • 20190614_115951
  • 20190614_115956
  • 20190614_120007

Informacja z dnia 20.08.2019 r.

W dniu 13.08 2019 r. wstrzymano czynności odbiorowe do czasu otrzymania od Wykonawcy robót kompletnej dokumentacji wynikającej z zawartej umowy, zapytania ofertowego i art. 57 ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z poźn. zm.).

 

Informacja z dnia 25.09.2019 r.

Gmina Dobra w dniu 23.09.2019 r. dokonała odbioru nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej na dz. nr 213/1 (ul. Ułańska) w Dobrej. Sieć została wybudowana w celu zapewnienia zasilenia w wodę przylegających do niej działek. Po zakończeniu czynności odbiorowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, sieć zostanie przekazana do eksploatacji spółce Wodociągi Zachodniopomorskie z siedzibą Goleniowie.