Nazwa zadania: Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna

Wykonawca prac: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe GRUND - MAX II

Wartość prac: 488 310,00 zł

Termin zakończenia prac: 30.11.2019 r.

 

Informacja z dnia 25.09.2019 r.

Gmina Dobra rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego: "Wymiana sieci wodociągowej, Wołczkowo ul. Słoneczna". W dniu 20.05.2019 r. odbyło się przekazanie placu budowy Wykonawcy robót.

 • _DSC3612
 • _DSC3634
 • _DSC3650
 • _DSC3718
 • _DSC3774

W zakres inwestycji wchodzi m.in.:                                                                             

 1. budowa sieci wodociągowe o następujących średnicach:
 • Ø 160mm o łącznej długości L= 1024,0m,
 • Ø 110mm o łącznej długości L= 46,6m,
 • Ø 50mm o łącznej długości L = 10,79m,
 • Ø 40mm o łącznej długości L= 27,57m,
 • Ø 30mm o łącznej długości L= 30,52m

wraz z przełączeniami w miejscowości Wołczkowo i Bezrzecze w celu zasilenia w wodę przylegających do nich działek oraz budowa komory redukcyjnej.

Obecnie trwa realizacja robót.

 

Informacja z dnia 25.09.2019 r.

Obecnie trwa realizacja robót.

 • 20190925_104352
 • Soneczna-1

 

Informacja z dnia 10.12.2019 r.

W ramach zadania zrealizowano już rurociąg główny wzdłuż ulicy Słonecznej wraz z trójnikami pozwalającymi na podłączenie hydrantów i sieci ulicznych. Na chwile obecną prowadzone są próby ciśnienia mające na celu sprawdzenie szczelności wykonanego odcinka wodociągu. Następnym etapem robót jest płukanie i dezynfekcję rurociągu a po osiągnięciu pozytywnych wyników badań bakteriologicznych wpięcie rurociągu do gminnej sieci wodociągowej w okolicy ul. Gruszkowej w Wołczkowie i ul. Parkowej w Bezrzeczu. W tym okresie będą działały równolegle dwie sieci wodociągowe istniejąca i nowo położona, a Wykonawca będzie sukcesywnie przepinał do nowego wodociągu istniejące sieci z poszczególnych ulic bocznych krzyżujących się z ul. Słoneczną.

W związku z kolizją węzłów przyłączeniowych z uzbrojeniem podziemnym wskazanym na mapie w innej lokalizacji i kolizją głazów w miejscu zaprojektowanej lokalizacji przewiertu, Wykonawcy robót Przedsiębiorstwu usługowo-Handlowemu "GRUND-MAX II" został przedłużony termin realizacji ww. zamierzenia do dnia 20.12.2019 r.

 

Więcej informacji dotyczących inwestycji znajduje się w zakładce Inwestycje 2020.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.