Wykonawca: Instalacje wodno-kanalizacyjne Ryszard Stasik

Termin wykonania: 01-10-2019

Wartość robót brutto: 15 447,10 zł

W dniu 10 września 2019 r. został przekazany plac budowy pod inwestycje: Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 460 i 462/29 w Wołczkowie.

  • IMG_20190910_085601
  • IMG_20190910_085617

 

Informacja z dnia 15.10.2019 r.

W dniu 11 października 2019r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania: Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 460 i 462/29 w Wołczkowie.

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową: PVC Ø 110 o długości 66,35 mb z węzłem hydrantowym p.poż. Ø80 nadziemny - 1 kpl.

Poniżej prezentujemy zdjęcie po zakończonej inwestycji

  • 069
  • 070
  • 071