W dniu 15 października 2019r. został przekazany plac budowy pod inwestycje: Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Bezrzeczu.

Wykonawca: Wodociągi Zachodniopomorskie Sp z o.o.

Termin wykonania: 25-11-2019r.

Wartość robót brutto: 24 093,28zł

 

  • 3
  • 5

 

W dniu 20 listopada 2019r. dokonano odbioru końcowego robót dla zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Jesionowej w Bezrzeczu

W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową:

PVC Ø 160 o długości 50,41 mb

Sieć wodociągowa stal Ø 80-1,48 mb

Hydrant p. poż nadziemny Ø 80 – 1kpl


Poniżej prezentujemy zdjęcie po zakończonej inwestycji