W ramach umowy partycypacyjnej wybudowano odcinek sieci wodociągowej na terenie działki nr 162 (ul. Brzoskwiniowa) położonej w Dołujach, gm. Dobra o długości w 110 = 66,2 mb i w 80 =2,63 mb.

Wartość umowy z wykonawcą: 20.000,00 brutto.

Wykonawcą robót był a firma Centrum Grzania S.C. W. Stasiów, A.Smolnik , ul. Kr.Jadwigi 16 U 1 , 70-307 Szczecin.

 

  • mini_Brzosk4
  • mini_Brzoskwiniowa1
  • mini_Brzoskwiniowa3
  • mini_Brzoskwiniowa4
  • mini_Brzoskwiniowa5
  • mini_Brzoskwiniowa6
  • mini_brzosk2
  • mini_brzosk3
  • mini_brzoskw1