W dniu 03.12.2019 rozpoczął się odbiór budowy ulicy Szkolnej.

Zakres wykonanych prac umożliwia puszczenie ruchu samochodowego przebudowywaną drogą.

W związku z powyższym za zgodą Wykonawcy firmy Bis. Sp z o.o. od dnia dzisiejszego możliwy będzie przejazd na całym odcinku modernizowanej drogi. Przypominamy jednocześnie, że ulica Szkolna cały czas jest placem budowy w związku z powyższym prosimy kierowców i innych użytkowników drogi o zachowanie szczególnej ostrożności na nowym odcinku drogi.

Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie pionowe i poziome. Zarządca drogi składa również podziękowania Wykonawcy prac za szybką realizację inwestycji (przed planowanym terminem).

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski