Nazwa zadania: Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic Paproci, Konwaliowej, Kameliowej Tulipanowej i Frezjowej w Dobrej

Wykonawca prac: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych

Wartość prac: 5 744 100,00 zł

Termin zakończenia prac: 31.07.2019r.

 

W chwili obecnej Wykonawca buduje kanalizację deszczową w ul. Frezjowej - stan na dzień 14.11.2018 r.

 • 20181105_123314
 • 20181105_123341
 • 20181105_123354

 

Wykonawca zakończył pracę przy budowie kolektra deszczowego w ul. Frezjowej i zaczął wykonywanie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Konwaliowej

 • 20181214_105909
 • 20181214_105926
 • 20181214_105943

 

Informacja z dnia 13.03.2019 r.

Wykonawca zakończył prace przy budowie kanalizacji deszczowej na ul. Konwaliowej i rozpoczął prace na ul. Kameliowej

 • IMG_20190312_112302
 • IMG_20190312_125949
 • IMG_20190312_130017

 

Zakończenie prac

Zakończyły się roboty budowlane. Wykonana została nowa sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami na poszczególnych ulicach osiedla sportowego.

Wykonano kanały deszczowe z rur PVC klasy S SDR 34 ze ścianką litą SN 8:
- Ø 200 mm - 1075,32 m
- Ø 250 mm - 38,51 m
- Ø 300 mm - 1359,49 m
- Ø 400 mm - 1352,22 m
- Ø 500 mm - 62,68 m
Zamontowano betonowe studnie rewizyjne
- Ø 1200 mm - 107 szt.
- Ø 1000 mm - 1 szt.
Wykonano 121 betonowych wpustów deszczowych oraz wykonano drenaż przy kanałowy rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego z otworami wlotowymi 2,5X5mm 126 mm/113mm - 196,38m.

Na początku września wykonawca obetonował dodatkowo wpusty kanalizacji deszczowej.

 • IMG_20190814_082544
 • IMG_20190814_082828
 • IMG_20190814_084137
 • IMG_20190814_085328
 • IMG_20190814_085341