W ramach zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewna, Liliowa Łanowa, Piaskowa, Kalinowa w Wołczkowie" zlecone zostało wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kanalizacji.

Termin wykonania: 14 grudnia 2018 r. 

Wykonawca: Inbud s.c.

Kwota: 120 000 zł

 

Zmiana terminu wykonania na 30.09.2019 r.

Zmiana terminu spowodowana jest koniecznością przekierowania wód deszczowych przez tereny prywatne. Wiąże się to z uzyskaniem zgód właścicieli oraz zatwierdzeniem zmian w dokumentacji. Całość spowoduje wydłużenie się procedury projektowej.

 

Informacja z dnia 26.09.2019 r.

W związku ze zmianą przebiegu trasy rowu melioracyjnego nastąpiła konieczność uzyskania nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz zgody właściciela działki po której wytyczona została nowa trasa a także nowej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym uwzględniającej nową trasę rowu, co spowodowało konieczność wydłużenia terminu wykonania projektu do dnia 16.12.2019 r.

 

Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, co wpływa na czas uzyskania pozwolenia na budowę, termin realizacji umowy został wydłużony do dnia 31.07.2020r.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2020.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.