W dniu 8 sierpnia 2019r. o godz. 9:00 w Wołczkowie nastąpiło podpisanie umowy na budowę ścieżki rowerowej Dobra- Głębokie. Umowa została podpisana przez Wójt Gminy Dobra Teresę Dera i Dyrektora firmy Eurovia Polska Oddział Szczecin Pawła Knap. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania: Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej m. Dobra z węzłem przesiadkowych Głębokie w Szczecinie wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego, którego wartość wynosi 15 504 473,38 zł zł brutto.

W podpisaniu umowy uczestniczyli również Starosta Powiatu Polickiego Andrzej Bednarek, Dyrektor SSOM Roman Walaszkowski, Leokadia Rygielska Sołtys wsi Wołczkowo.
Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Umowa nr RPZP.02.02.00-32-0007/18-00. Wartość tego dofinansowania to 6 700 000 zł.

Ścieżka rowerowa rozpocznie się od granicy administracyjnej gminy z miastem Szczecin, następnie będzie biegła wzdłuż ulicy Lipowej w Wołczkowie, a w Dobrej wzdłuż ulicy Szczecińskiej aż do ulicy Osiedlowej gdzie połączy się z nową ścieżką edukacyjną do schroniska. Ścieżka od strony jeziora Głębokiego będzie realizowana przez Gminę Miasto Szczecin, więc ostatecznie powstanie pełny ciąg łączący węzeł przesiadkowy Głębokie z Dobrą. Oznacza to, że na terenie gminy przybędzie ponad 6 km nowej ścieżki rowerowej. W ramach inwestycji planowana jest także przebudowa skrzyżowania ulic Lipowej i Słonecznej w Wołczkowie - powstanie tutaj rondo.

Inwestycję będzie realizowała firma Eurovia Polska. Budowa nowej trasy rowerowej powinna się zakończyć w sierpniu 2020 roku.

 • DSC_0002
 • DSC_0006
 • DSC_0010
 • DSC_0015
 • DSC_0020
 • DSC_0036
 • DSC_0044
 • DSC_0061
 • DSC_0068
 • DSC_0075
 • DSC_0082
 • DSC_0091

 

Film: www.gminadobra24.pl