Informujemy, że od dnia 20.08.2019r. zostaną rozpoczęte prace budowlane związane z budową ścieżki rowerowej.

Nowa ścieżka rowerowa będzie budowana wzdłuż drogi powiatowej od granicy administracyjnej gminy Dobra  z miastem Szczecin. Następnie będzie biegła wzdłuż ulicy Lipowej w Wołczkowie, a w Dobrej wzdłuż ulicy Szczecińskiej aż do ulicy Osiedlowej. Podczas budowy ścieżki nastąpi także przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej oraz miejscowe przebudowy drogi powiatowej w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Lipowej w Wołczkowie i korekta przebiegu ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Róży Wiatrów do skrzyżowania z ul. Przytulna w Dobrej. Prowadzone prace będą powodowały utrudnienia w ruchu. Utrudnienia, w zależności od odcinka budowanej ścieżki,  będą polegały na zmniejszeniu prędkości ruchu, przewężeniu pasa drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną.

W związku z tym od dnia 20.08.2019r. zostanie wprowadzony pierwszy etap czasowej organizacji ruchu. Nastąpią utrudnienia w Wołczkowie w rejonie skrzyżowania ulicy Lipowej z Słoneczną oraz w Dobrej na ul, Szczecińskiej (od granicy miejscowości do skrzyżowania z ul. Sportową) będą występowały miejscowe przewężenia drogi.

W związku z powyższym bardzo prosimy Mieszkańców o wyrozumiałość, cierpliwość i bezpieczną jazdę. Za utrudnienia przepraszamy.

 Wykonawca prac: Eurovia Polska  - Inwestor: Gmina Dobra  Wójt Teresa Dera