W dniu 12.08.2019r. przekazano plac budowy na wykonanie ścieżki rowerowej od granicy z m. Szczecin (Głębokie) do ul. Osiedlowej w Dobrej. Nowa ścieżka rowerowa głównie będzie budowana wzdłuż drogi powiatowej od granicy administracyjnej gminy z miastem Szczecin, następnie będzie biegła wzdłuż ulicy Lipowej w Wołczkowie, a w Dobrej wzdłuż ulicy Szczecińskiej aż do ulicy Osiedlowej. Podczas budowy ścieżki nastąpi także przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej oraz miejscowe przebudowy drogi powiatowej w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Słonecznej i Lipowej w Wołczkowie i korekta przebiegu ul. Szczecińskiej od skrzyżowania z ul. Róży Wiatrów do skrzyżowania z ul. Przytulną w Dobrej. Prowadzone prace będą powodowały utrudnienia w ruchu. Utrudnienia, w zależności od odcinka budowanej ścieżki, będą polegały na zmniejszeniu prędkości ruchu, przewężeniu pasa drogi i wprowadzeniu ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną. W związku z powyższym uprasza się mieszkańców o wyrozumiałość i bezpieczną jazdę.

Wartość prac wynosi: 15 504 473,38 zł

Budowa trasy rowerowej z Dobrej do Głębokiego, na wniosek Gminy Dobra, otrzymała dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Projekt RPZP.02.02.00-32-0007/18-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kwocie 6 700 000 zł.

Wykonawca prac: EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

Termin wykonania prac: 30.08.2020r.

 

Zdjęcia przed rozpoczęciem prac:

 • DSCN8473_edited
 • DSCN8482_edited
 • DSCN8483_edited
 • DSCN8486_edited
 • DSCN8489
 • DSCN8499_edited
 • DSCN8507_edited
 • DSCN8514_edited
 • DSCN8528_edited
 • DSCN8550_edited
 • DSCN8562_edited
 • DSCN8585_edited
 • DSCN8587_edited
 • DSCN8603_edited
 • DSCN8636_edited
 • DSCN8660_edited
 • DSCN8667_edited
 • DSCN8677_edited
 • DSCN8685_edited
 • DSCN8698_edited
 • DSCN8702_edited
 • DSCN8704_edited
 • DSCN8714_edited

 

Stan na dzień 20.08.2019r.

Został wprowadzony pierwszy etap czasowej organizacji ruchu i rozpoczęły się prace ziemne przy budowie ścieżki rowerowej.

 • DSCN8800_edited
 • DSCN8801_edited

 

Informacja z dnia 22.08.2019r.

Prace ziemne przy budowie ścieżki odbywają się w trzech miejscach: od strony Szczecina, w Wołczkowie przy budowie ronda i w Dobrej od strony ul. Osiedlowej.

 • DSCN8843
 • DSCN8846
 • DSCN8858

 

Informacja z dnia 09.09.2019 r.

Od strony Głębokiego są ustawiane krawężniki ścieżki rowerowej.

Informacja z dnia 17.09.2019 r.

Trwają prace na czterech odcinkach budowy (w Wołczkowie na "poligonie", za boiskiem w kierunku Dobrej, budowane jest rondo oraz w Dobrej przy ul. Osiedlowej)

 • DSCN9081_edited_edited
 • DSCN9085_edited
 • DSCN9101_edited
 • DSCN9104_edited

 

Informacja z dnia 25.09.2019r.

Na różnych odcinka trwają prace związane z wykonywaniem nasypów, podbudowy i układania krawężników.

 • DSCN9213_edited
 • DSCN9219_edited
 • DSCN9222_edited

 

Informacja z dnia 09.10.2019 r. 

Na niektórych odcinkach ścieżki zostały ułożone pierwsze warstwy masy bitumicznej. Ponadto trwają prace przy przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej, budowie i przebudowie chodników i budowie ronda w Wołczkowie.

 • DSCN9266
 • DSCN9271_edited
 • DSCN9286_edited
 • DSCN9292_edited
 • DSCN9294_edited

 

Film prezentujący postęp prac przy budowie trasy rowerowej

 

Informacja z dnia 04.12.2019 r.

Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej łączącej Dobrą ze  ścieżka od strony jeziora Głębokiego, która  będzie realizowana przez Gminę Miasto Szczecin. Prace odbywają się w zależności od możliwości ich wykonywania, realizowane są na różnych odcinkach ścieżki.

Na niektórych odcinkach ścieżki zostały ułożone pierwsze warstwy masy bitumicznej. Ponadto trwają prace przy przebudowie kolidującej infrastruktury podziemnej, budowie i przebudowie chodników i budowie ronda w Wołczkowie.

Ze względu na dużą ilość różnych sieci (w tym wykonanych wiele lat wcześniej i nie mających odniesienia - niekiedy brak, w zasobach geodezyjnych) prowadzenie robót jest bardzo trudne i niejednokrotnie są możliwe w sposób ręczny. Niejednokrotnie prowadzi do zmian w wykonaniu zaprojektowanych przebudów oraz konieczności rozwiązania nowych problemów związanych z kolizjami sieci z przebudową drogi i budową ścieżki. W związku z tym czas wykonywania przebudowy ulega przedłużeniu a co za tym idzie także utrudnienia w ruchu. W ostatnim czasie pojawił się nowy problem związany z usytuowaniem sieci gazowej, gdzie podczas prac okazało się że sieć przebiega pod nową jezdnią i posadowiona jest zbyt płytko. W związku z tym odbyły się rozmowy z PSG Sp. z o o  mające na celu wyjaśnienie i rozwiązanie tego problemu. Obecnie trwają prace związane z technicznymi kwestiami usunięcia tej kolizji. Ze względu na bardzo dużą ilość mediów znajdujących się w pasie drogowym i prowadzenie prac pod ruchem pojazdów wykonanie prac będzie bardzo trudne. Biorąc pod uwagę powyższe i panujące w tym okresie warunki atmosferyczne przedłużeniu będzie musiał ulec czas (od zakładanego) obowiązywania ruchu wahadłowego na tym odcinku drogi.

Budowa trasy rowerowej z Dobrej do Głębokiego, na wniosek Gminy Dobra, została zidentyfikowana w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gmina pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w kwocie: 10 387 997,16 zł.

 

Kolejne informacje dotyczące inwestycji znajdują się w zakładce Inwestycje 2020.

Bezpośredni link do inwestycji tutaj.