Po ustaleniach z Wykonawcą od dnia 14.12.2019r. ruch wahadłowy w rejonie skrzyżowania ulic Słonecznej i Lipowej w Wołczkowie będzie wprowadzany tylko podczas prowadzenia prac budowlanych. Poza czasem prowadzenia prac przejazd będzie możliwy po placu budowy w obu kierunkach po tymczasowej nawierzchni z kruszywa. Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez plac budowy.

W związku z koniecznością usunięcia kolizji związanej z siecią gazową i zakończenia przebudowy tego odcinka drogi, ruch wahadłowy zostanie ponownie wprowadzony od dnia 07.01.2020r.

Kierownik WKI